Mestské Lesy Poprad

Profil verejného obstarávateľa

Zakázky § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006
Názov: Mestské lesy, s.r.o. Poprad
Štatutárny zástupca: Ing. Róbert Dula
Sídlo: Levočská 3312/37
058 01 Poprad
IČO: 36448311
DIČ: 2020017175
IČ DPH: SK2020017175
Telefón: 052/7724160
Mobil: 0910 890 440
Email: lesypp@stonline.sk