Mestské Lesy Poprad

Aktuálna ponuka služieb

Našou hlavnou činnosťou v oblasti obchodu a služieb je predaj dreva. Venujeme sa aj pestovaniu a predaju sadeníc v prípade ich prebytku a ako doplnkové služby vykonávame sprievodcovskú činnosť v mestských lesoch.

Predaj dreva.

Spoločnosť realizuje predaj dreva za trhové ceny. O aktuálnych cenách jednotlivých sortimentov dreva sa dozviete na kontaktom čísle našej spoločnosti.

Predaj sadeníc.

Spoločnosť uskutočňuje predaj prebytkových obaľovaných sadeníc jednotlivých druhov drevín. O aktuálnej ponuke sadeníc sa dozviete na kontaktom čisle našej spoločnosti.

Ostatné služby.

Sprievodcovská činnosť je zabezpečovaná najmä pre školy z mesta Poprad po dohode s riaditeľom spoločnosti. K dispozícií sú aj sprievodcovské materiály z náučného chodníka Kvetnica.